Rött kort åt Jesus

Biskop emeritus Bertil Gärtner, tidigare biskop i Göteborgs stift, skriver i sin blogg om hur Svenska kyrkans beslut att godkänna “den nya ordningen” när det gäller äktenskapet är ännu en brytning med apostolisk kristendom.

Det är enligt min mening anmärkningsvärt att biskop Bertil så öppet går rakt mot ärkebiskop Wejryds syn. Men det är ju helt nödvändigt för varje kristen att avsäga sig detta.

Läs biskop Bertil Gärtners blogg! Det är allvarsord. Och vindarna bålser från väster över vårt land. Stormvarning! Ovädret har redan nått vårt land.
Läs och tyck! Och jämför med apostlarnas ord.

http://bertilbloggar.wordpress.com/2009/01/22/jesus-har-fatt-rott-kort/

Så talar en kristen biskop. Vi ber om hälsa och krafter för biskop Bertil Gärtner! Och Guds välsignelse!

Henrik