Oroväckande

På tidningen Dagens hemsida finns en raport om en ny EU-lag, som kan köra över nationella lagar. Jag kollade saken med MEP Eija-Riitta Korhola, som starkt motsatte sig lagen, och som sade att oron inte är helt obefogad. Det är dock ännu svårt att säga vart den leder för protester finns nog på många håll.

Det är viktigt att vi kristna reagerar. Vi fogar oss lätt i allt möjligt och opinionen blir snedvriden och oäkta om den kristna rösten inte hörs.

Salt och ljus…!

Läs gärna Dagen, de bevakar många frågor mycket fint.

www.dagen.se

För säkerhets skull sätter jag ut texten här också.

Henrik

Kristna oroas av ny EU-lag mot diskriminering

Publicerad:
2009-04-15 06:00
Bryssel. Kristna påtryckargrupper inom EU oroas av ett förslag till ny lag mot diskriminering, som parlamentet röstade för i förra veckan.
– I det värsta scenariot kan katolska kyrkan tvingas viga kvinnliga präster, säger en anonym källa inom parlamentet till Dagen.

– Nonsens, säger den irländske parlamentarikern Gay Mitchell om det påståendet. Han röstade för förslaget och han anser att de farhågorna är överdrivna.
Men kritikerna får visst stöd från ett kanske oväntat håll. Den svenske EU-parlamentarikern Eva-Britt Svensson (V) säger:
– Det finns en viss substans i oron.
Hon ger exempel med ett hypotetiskt fall, att pingstförsamlingen i hennes egen hemort, Rydaholm i Småland, skulle vilja anställa en vaktmästare.
– Då kan vi inte ha ett direktiv som tvingar dem att anställa någon med en helt annan tro, säger hon och menar att den situationen faktiskt kan uppstå.
Utöka skydd
A
vsikten med lagförslaget är att utöka skyddet mot diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Från början handlade det enbart om diskriminering på arbetsmarknaden men under arbetets gång har den vidgats till att gälla även andra områden, som till exempel utbildning. Det är bland annat av det skälet som det finns kritik. Kan det bli inskränkningar i rätten för en fristående religiös skola att anställa de lärare man anser lämpliga?
En annan orsak till kritiska röster från vissa kristna är att man uppfattar att frågan har drivits av gayaktivister. Det är den nederländska gröna ledamoten Kathalijne Buitenweg som föredrog förslaget i parlamentet. Hon poängterade inför parlamentets behandling att det bland annat handlar om så kallad "multipel diskriminering".
– En svart lesbisk kvinna har ett rättsligt skydd mot diskriminering på grund av ras eller kön, men inte sin sexuella läggning. Syftet med det nya direktivet är att fylla igen tomrummen som den nuvarande lagstiftningen lämnat öppna, sa hon.
Med vissa ändringar godkände parlamentet förslaget, dock inte med särskild stor majoritet. Röstsiffrorna var 363 röster för och 226 emot.
Splittarar partigrupperna
F
rågan splittrar partigrupperna. Gay Mitchell tillhör den stora kristdemokratiska EPP-gruppen och är katolik. Men han försvarar beslutet och menar att det enbart handlar om att förstärka skyddet mot diskriminering, och att det ger en möjlighet för folk med funktionshinder att få större rättigheter.
– Katolska kyrkan ordinerar inte kvinnor och kommer inte att ändra sig på den punkten, säger han.
Diskriminering av annan tro
I
brittisk press har man spekulerat i att det skulle bli förbjudet att visa krucifix på offentliga platser, på grund av att det kunde tänkas diskriminera människor av annan tro. Den spekulationen bygger på att förslaget utvidgats under arbetets gång. Från att bara handlat om diskriminering på jobbet rör den nu även offentliga institutioner och affärer.
Långt ifrån säkert
Ä
ven om parlamentet godkände förslaget är det långt ifrån säkert att det blir en lag. Ministerrådet måste nämligen också ge sitt godkännande, och där anses åtminstone några länder, som Tyskland och Polen, vara beredda att blockera beslutet tills vidare.
Den svenska ledamoten Inger Segelström (S) sa sig vara chockad över att det fanns ledamöter som röstade emot. Hon konstaterade att "religion är förvisso viktigt för många européer, vilket jag respekterar, men vi lever i ett sekulariserat samhälle."

Hasse Boström
R
eporter
hasse.bostromdagen.se