Postgraduate

Så har vi kunnat avsluta en postgraduate kurs för präster, utexaminerade teologer och personer som arbetar med förkunnelse eller utbildningsuppgifter. Vi var ett 20-tal präster och teologer på STI:s första kurs.

Nästa kurs hålls den 15-17 oktober 2009. Se närmare uppgifter på STI:s hemsida så småningom (www.teolinst.fi). Undervisningen sker på finska, men det är fullt möjligt för svenskspråkiga teologer att delta. Föreläsare denna gång var professor Tapio Puolimatka, chefredaktör Leif Nummela, docenten i NT:s exegetik Timo Eskola samt undertecknad.

Styrk dina bröder, skriver jag, ett ord som ringar in postgraduate-utbildningens grundtanke.

Henrik