Valmansföreningens lista inlämnad

Nu har den valmansförening, som har bett om mitt samtycke till att ställa upp mig i biskopsvalet 2009 lämnat in listan till domkapitlet i Borgå stift. Valmansföreningens ombud är khde Max-Olav Lassila med teol.dr Leif Erikson som suppleant. Förutom dessa har listan undertecknats av 16 röstberättigade i biskopsvalet (präster och lekmän).

Nu är min bön att biskopsvalets diskussioner skall kunna föras seriöst och i uppbygglig anda. Vi står, som jag ser det, inför många stora frågor och utmaningar, som kan bli möjligheter i stället för hotbilder.

För mig är det angeläget att betona att kyrkan måste lyssna till Guds röst. Och “Gud talar genom det Han talat”, dvs Guds Ord, Bibeln. Om vi inte lyssnar till Guds röst, mister vi talförmågan. Vi har ingenting att säga.

Kyrkan måste också lyssna till människornas röst. Vi måste höra oss till och se nöden, verkligheten, behoven.

Jag tycker att Joh. 12:20-22 vittnar om en rörelse, som beskriver kyrkans viktigaste uppgift nu.

Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus, som var från Betsaida i Galileen, och bad honom: "Herre, vi vill se Jesus." Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sade det till Jesus.

Många inblandade, förväntansfulla människor, lärjungar, men slutadressen entydigt klar: Jesus!

Kanske någon upplever att texten är alltför “from”, den beskriver inte dagens situation. Ingen, eller nästan ingen, frågar idag efter Jesus.
 
Ändå så tror jag att när Gud “knackar på” i en människas liv, så är det just detta som man väntar av kyrkan: att man ska få “kontakt” med Honom, som är livets Gud. Att man ska få hjälp, sådan hjälp, som människor inte kan ge.

Tänk om vi skulle få vara en sådan kyrka!

Henrik