Mötet 20.5 inställt

Domkapitlet meddelade mig idag att det planerade mötet med biskopskandidaterna, som skulle ha hållits den 20 maj 2009, har inställts och inte kommer att hållas.
Mötet hade fått ganska stor uppmärksamhet, bl.a i veckans nr av Kyrkpressen (utkommer i morgon).

Jag tror att det var ett rätt beslut. Mötet kunde ha förorsakat nya problem genom att kyrkans lagstiftning inte ger Domkapitlet något mandat i att speciellt höra eller allra minst pröva kandidaterna.

Det har spekulerats mycket om motiven till detta möte.

Jag spekulerar inte utan nöjer mig med att tacka för all förbön. Jag hoppas att den förbönen fortsätter och att den gäller hela valet och alla kandidater.

Henrik