Biskopsvalets konturer börjar klarna

Idag har jag fått uppgifter om utfrågningstillfällen, som skall arrangeras på olika orter före biskopsvalet den 2 september 2009.

Domkapitlet har konstaterat att inom utsatt tid har fem stiftelseurkunder jämte kandidatansökningar för biskopsvalet inlämnats till domkapitlet. Efter granskning har domkapitlet godkänt alla stiftelseurkunder och konstaterat att de uppställda kandidaterna är valbara. Domkapitlet har upprättat en kandidatförteckning över de valbara kandidaterna, här nämnda i alfabetisk ordning:

•    Stiftsdekan, TD, Sixten Ekstrand
•    Kyrkoherde, TM, Juanita Fagerholm-Urch
•    Generalsekreterare, TM, Henrik Perret
•    Forskare, TD, Björn Vikström
•    Kyrkoherde, TM, Bo-Göran Åstand

Domkapitlet bekräftar att den fastställda tidpunkten för valet av biskop blir onsdagen den 2 september 2009 kl. 13.00 och vid behov en andra valomgång onsdagen den 16 september 2009 kl. 13.00 i alla prosterier i stiftet.

För att de röstberättigade i biskopsvalet skall få tillfälle att stifta bekantskap med biskopskandidaterna och deras åsikter i olika frågor ordnas diskussions- och utfrågningstillfällen inför första valomgången enligt följande:
 
•    19.8.2009 kl. 18 i Vasa, i samband med Kyrktorget (Skolhusgatan 26-28)
•    20.8.2009 kl. 18 i Mariehamn (S:t Mårtensgården)
•    25.8.2009 kl. 18 i Pargas (församlingshemmet)
•    26.8.2009 kl. 18 i Esbo, i samband med Kyrktorget (Kyrkstranden 2)

Inför andra valomgången ordnas diskussions- och utfrågningstillfällen enligt följande:
 
•    9.9.2009 kl. 18 i Nykarleby (församligshemmet)
•    10.9.2009 kl. 18 i Helsingfors (Högbergsgatan 10 D)

Alla röstberättigade kommer att få en personlig inbjudan.

Så långt Domkapitlets notis, som också finns på Domkapitlets hemsidor.

Det är önskvärt och viktigt att biskopsvalet får ske i öppen och fri anda. Bara om detta sker kan väljarna bilda sig en riktig uppfattning om de alternativ som vi kandidater utgör.

Olika rykten rör sig kring biskopsvalet. Vänner och sympatisörer har oroat sig för att man medvetet vill försöka diskvalificera mig som kandidat. Kritiker och personer som ser mig som en hotbild har antytt att jag på något sätt försöker gå till val med “släckta lyktor”.

De som har läst min blogg, Kristet perspektiv, eller följt med vad jag skrivit och sagt, vet nog exakt var jag står! Jag tror ingen kan säga att jag försökt dölja var jag står.

Ingen väljare skall behöva gå till val under osäkra förtecken. Och valet gäller ju också andra än de som röstar. Jag kommer också här på bloggen – och i en del andra sammanhang – att tydligt meddela var jag står i olika frågor. Det innebär att jag också måste kommentera frågeställningar som inte är mitt livs frågor, t.ex. ämbetsfrågan och välsignelse av partnerskap. Mera tid vill jag försöka ägna de viktigaste frågorna, dit jag räknar avkristningen som utmaning för kyrkan, och behovet av breddat ledarskap och en långt mera flexibel inställning till olika gemenskaper och grupper.

För mig är utgångsläget det att en kyrka skall vara kyrka. Kyrkans ställningstaganden och budskap skall vara förankrat i Guds Ord också när tidsandan kräver andra svar. Kyrkans viktigaste uppgift är att förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Det är det som kyrkan skall vara upptagen av. Hur vinna dagens människor för Kristus?
Jag tror också att missionen bör få en ny plats i vår kyrka och vårt stift. Vi behöver både vara en sändande och en mottagande kyrka. Vi har mycket att lära av andra kyrkor, och behöver deras hjälp också i vårt eget land. Vi har mycket att lära av andra kyrkor.

Och detta skall följas av omsorg om medmänniskan. Den hjälpen skall varje kristen och hela kyrkan helhjärtat engagera sig i.

Till dessa och andra temata återkommer jag många gånger på denna blogg, så att det jag vill stå för är klart senast när valdiskussionerna börjar i augusti.

Må Gud hålla sin hand över valet och över oss alla som har blivit ombedda att stå till förfogande.

Henrik