Bertil Gärtner är död

Tidigt på söndagsmorgonen, skriver tidningen Dagen, har biskop emeritus Bertil Gärtner avlidit i en ålder av 84 år. Han var biskop i Göteborg stifts 1970-1991.
Bertil Gärtners herdabrev hade rubriken Kris leder till Kristus.

Så har ännu en av de verkliga kristuskämparna gått ur tiden. Han medverkade ännu i somras vid tillfällen, trots att hans ena ben hade amputerats på grund av sjukdom. Hans sista blogg sattes in den 19 september och gällde kyrkovalet. Under några år var Gärtner professor i Nya testamentets exegetik i Princeton, USA.

Bertil Gärtner fick som Paulus utstå mycket förföljelse. Om nu inte riktigt alla kategorier som Paulus talar om kom att drabba honom, blev han omänskligt jagad, också av biskopar och präster.

“Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder..” 2 Kor. 11:26

Bertil Gärtner visade mig en gång en säck hemma i biskopsgården där det fanns post. Han hade medverkat i ett program med Hagge Geigert, och det resulterade i en otrolig tittarstorm med påföljande reaktion. Många människors intryck av Bertil Gärtner var tidningarnas skandalfixerade sensationsjournalism. När programmet exponerade människan Gärtner, fick många svenskar ont samvete. Biskop Bertil berättade att han fick kort och brev av människor som bad honom djupt om förlåtelse. De sade att de inte till alla delar kan omfatta hans åsikter, men de hade betraktat honom som ett “odjur” (jag tror Bertil använde detta ord) och nu var de chockade över att möta en levande och varm och vänlig medmänniska bakom namnet!

Bertil Gärtner var en andlig ledare som likt sin företrädare Bo Giertz vann stor uppskattning långt utöver enskilda rörelser och grupper, för att inte säga sitt stift. Högkyrkliga, kyrkliga och lågkyrkliga väckelsekristna i olika rörelser, karismatiker, alla betraktade Bertil som sin man, och det var han.

Han var en herde, en Jesu Kristi tjänare. Välsignelse och frid över hans minne! Många av oss står i stor tacksamhet till Gärtner för hans frimodiga kamp för den apostoliska tron!

Henrik