Meningslöst

Efter att jag har påvisat saker som vem som helst kan kontrollera angående programmet Spotlights “fakta”, har Spotlights ansvariga trio ännu mage att säga (Hbl 18.9) att deras fakta håller och att allt är noga kontrollerat, att mina beskyllningar är helt grundlösa osv (man påstod t.ex. att jag hade ljugit).
Nu har jag genom intyg visat att jag talat sanning, men ändå är alla Spotlights fakta helt riktiga och grundligt kontrollerade.

Med sådana personer och sådan argumentation är all diskussion meningslös.

Man har påstått att jag ljög om inskickade handlingar – jag påstod ju att de var insända långt före programmet, medan Spotlight (i programmet)hävdade att en del hade sänts in först samma dag (26.8). Vidare påstod man att när programmet sändes på kvällen 26.8 så var ännu ens inte allt insänt (inte ens det på nytt sända skannade materialet var enligt dem tillräckligt).

Jag har ett intyg på att allt var insänt 13.7, och att det som då kom till PRH var identiskt med det som på nytt sändes, samt att ingenting saknas.

Men det hjälper inte att säga detta. Inte ens fast man har intyg från PRH.

Om det finns någon sanningssökare konstaterar jag att när jag skrev om att handlingarna lämnats in “före Spotlight kom in i bilden” avsåg jag naturligtvis att jag fick förfrågan av PRH i månadsskiftet maj-juni (vilket jag har skrivit om många ggr tidigare), lämnade in svaret UTAN ATT VETA VEM ELLER VAD som förorsakade denna förfrågan. Jag måste av utrymmesskäl komprimera texten till oigenkännlighet. Det var det som jag avsåg. Att det var Spotlight som var orsaken till PRH:s begäran visste Spotlight, men inte jag – då. Försök inte.

Alltså: när den första förfrågan kom fick jag a) veta att vissa kopior av bokslut inte hade sänts in, och b) svarade jag på PRH:s begäran utan att veta vem som stod bakom den. Först under senare hälften av juli tror jag det var, klarnade det vad som var på gång när Pekka Palmgren från Spotlight tog kontakt.

Jag har skrivit ett svar till Hbl, men vet ännu inte om jag sätter in det. Det går inte att skriva kort utan att nya missförstånd uppstår. Men vi får väl se.

Spotlight förvränger också bilden av löneutbetalningen helt felaktigt genom att tala om att MediHelis understödare (!) skall ta ställning till om en lön som ett bolag har utbetalat är skälig. Och jag som trodde att MediHeli skulle ta ställning till om de godkänner en offert, om de tycker den är skälig eller oskälig. Styrelsen har godkänt allt och ansett att vårt erbjudande varit acceptabelt. Initiativet till att vi skulle engagera oss i fortsättningen (efter min anställningstid) kom för övrigt från MediHeli.

Vi har ju haft annan verksamhet också, och alla våra ersättningar från MediHeli var godkända av MediHelis styrelse. Den enda orsaken till att åren 1999-2000 var goda, var att volymen (antalet arbetsuppgifter, beställningar av telemarketingpaket mm) blev så enorm att detta gav ett jättefint resultat åt MediHeli och också ett riktigt bra resultat åt oss.

Men vårt resultat byggde på att mina svärföräldrar jobbade gratis (trots erbjudande om lön) på heltid (!!) och ville hjälpa sin dotter. Också andra i familjen hjälpte till utan ersättning. Skam över alla dem som på detta sätt utsätter också dem för vanära!

Och så hade vi ju alltså som sagt annan verksamhet, försäljning av akutvårdsutrustning mm.

Är det inte ett märkligt sammanträffande att samma koncept (med smutskastning av mig, misstänkliggörande av MediHelis insamlingar, ambulansverksamheten med att hjälpa unga) fanns redan år 2006 just inför biskopsvalet. När det inte kunde publiceras 2006 (jag sade att jag kontaktar en jurist) låg alla dessa viktiga fakta vilande för att nu inför biskopsvalet 2009 aktualiseras igen.

Säger detta inte egentligen allt?

Henrik