Björn Vikström vald till biskop

Idag har Björn Vikström valts till biskop för Borgå stift.  

Björn är en reko kille, vänlig, trevlig och lätt att umgås med.

Teologiska frågetecken finns – säkert på båda hållen. Men till dessa får vi kanske återkomma.

Jag önskar honom Guds välsignelse och hälsa och krafter.

Men jag önskar mer än så: att han ska få nåden att höra Guds röst i kyrkans olika vägskäl, att han skall “lära dem att hålla allt vad jag (Kristus) har befallt…” , inte tidens toner, men trohet mot Kristus i tiden.

I denna välsignelseönskan vill jag innesluta hans familj och släkt.

Henrik