Mäkinen och Ruokanen

Kari Mäkinen och Miikka Ruokanen gick vidare i ärkebiskopsvalet. Den andra omgången hålls 11.3.

Mäkinen fick 393 röster och Ruokanen 285.

Detta kan tolkas så att vi går mot en tydlig polarisering inom kyrkan. Mera därom när mera fakta finns att tillgå.

Henrik