Svaghetsteologi

Är du en framgångsteolog?

Tror du på nådegåvor i vår tid? Tror Du att Gud kan hela sjuka människor,obotligt sjuka, ännu idag?

– Ja, jag tror det. Helt och fullt. Ibland har jag fått se märkliga saker: sjuka, som blivit friska, människor, som blivit lösta.

Och ändå är jag inte framgångsteolog.

???

För framgångsteologin har ingenting att ge de svaga.

När man ser Guds rikes historia, så ser man att det oftast varit de i människors ögon obetydliga och oansenliga som fått betyda något.

Varför? Därför att de är andligt starka?

Jag tror att det skulle vara rättare att säga ”därför att de varit så andligt svaga.”

Paulus skriver nog ”bli allt starkare i Herren, och i hans väldiga kraft.” Men den styrka han talar om är just svagheten, nämligen svagheten i förhållande till oss och våra förutsättningar, och den stora förväntan på att HERREN måste göra det.


”Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot.” Sak. 4:6

Inför pingst mediterar jag över ett märkligt ord i Sakarjas bok. Orden handlar om tempelbygget. Hur ska det ske?

Inte

– genom styrka

– genom kraft

Utan:

– genom min Ande, säger HERREN Sebaot.

Det paradoxala är att Gud inte behöver styrka eller kraft, utan snarare svaghet och hjälplöshet. Herrens Ande, Pingstens Ande skall stå för kraften och förnyelsen.


När jag är svag, då är jag stark, skriver Paulus. Detta är ett oerhört radikalt ord, jag tror till och med ord som väcker anstöt.


Kanske är vårt problem då att vi har för många starka kristna? Herren kanske behöver svaga kristna. Han har ju ofta valt att föra sitt rike framåt genom i mänsklig mening svaga människor.


Se där en framkomlig väg. Det handlar om att ödmjuka sig, och ofta också – för att det ska ske – om att bli förödmjukad.


Det känns så oandligt.


Och ändå är just det Andens väg.


Det är Pingst. Att bli svag – för Kristi skull, som Paulus skriver i 2 Kor. 12 – för när jag är svag då är jag stark!

”Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.”

Läs Sak. 4, 2 Kor. 12 och gärna Ef. 6 så ser Du:


Det är svaghetsteologin som ger framgång.

God Pingst!

Henrik

1 tanke på “Svaghetsteologi”

  1. Välsignad vare vår Guds och Faders Herren Jesu Kristi Ande och alla Gudsbarn och kallade världen runt+++
    Det är ju Herrens Ande som av kärlek till alla fallna ännu inte slutgiltigt separerat asfågelsbandhunden av krossad lögnmakt och dess Gudlösa projekt från den skapelse som friköptes på Golgata för c a 2000 år sedan i den då skedda frälsningen för skapelsen och människorna som därigenom av Nåd lärde sig älska Jesus Kristus från Nasaret=GUDS UPPENBARADE ORD enligt skrifterna och den kristna tron. SANN KRISTENDOM HAR MYCKET ATT GE FRAMFÖRALLT I FRÄLSNINGSVäG bla KÄRLEK ENLIGT GUDS ORD. Tack o Helige Ande för din givna kampvilja och din oomkullrunkeliga seger!!!+ Amen i Jesu namn ö Ulrik Fagerholm

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.