Ljusa framtidsutsikter i en mörk tid

Det finns en bok av professor Ole Hallesby, en känd norsk teolog och gudsman från förra seklet, som heter Ljusa framtidsutsikter i en mörk tid.

Detta kunde vara min facit av kyrkhelgen i Karleby. Vi var ca 1200 personer lördag kväll, nästan lika många fredag kväll, och många hundra på övriga möten, så många att luften nästan tog slut.

Temat för detta års kyrkhelg i Karleby var psalmen Jesus för världen givit sitt liv, med olika sanningar ur de olika verserna.

Intrycket var starkt. I Jesu namn samlades rekordmånga kristna till en samling kring Guds Ord, bönen, nattvarden. Det gjorde ett djupt intryck på mig att få träffa kristna vänner från både Österbotten och södra Finland.

Jag gläds mycket starkt över att många från den laestadianska väckelsen har mött upp. Det är som att få träffa släktingar som man inte visste att man hade. Men bilden är svag, otillbörligt svag jämfört med verklighetens glädje! Jag har vetat att de finns, jag har vetat att de är mina syskon, men jag har fått lära känna många och har fått ta del av det väckelsearv som de har fått nåden att ta emot.

För mig blev helgen också en vision av kyrkan. När Guds Ord förkunnas möter folk upp. Samtidigt läser jag om att det på vissa håll varit svårt att finna villiga kandidater för församlingsvalen. Jag tror att det åtminstone till en del kan vara symptomatiskt. Kyrkan har nog urvattnats på olika sätt och en politiskt korrekt kyrka som upprepar tidsandans krav och värderingar engagerar ingen och tänder inte.

Vår kyrka har också denna dag tagit ett nytt steg. Det är ett nytt steg i betydelsen ett annorlunda steg. Jag tror inte att det är ett steg i rätt riktning, jag saknar Bibelns stöd.

Vår kyrka är överseende och inklusiv när det gäller präster och teologer som inte till alla delar kan omfatta kyrkans lära. Men vår kyrka är exklusiv och oresonlig när det gäller kyrkans ordning och föreskrifter. Där avstängs präster från prästtjänsten och – ämbetet.

En vän och broder har betecknats ”extrem” när han i en ledare i somras ansåg att det är orimligt att en kyrkas biskopar och präster kan ha uppfattningar som går rakt mot Bibelns Ord. Men det extrema är ju inte – och kan inte vara det – att någon säger det som hela Nya testamentet säger, nämligen att lärare och läror skall prövas i ljuset av Guds Ord. Det extrema är att vår kyrka kan tolerera sådant, och att ledande ämbetsinnehavare i vår kyrka kan hävda åsikter som står i uppenbar konflikt med Guds Ord.

Någon har kallat dessa åsikter för ”oväsentligheter”. Och ändå är de aktuella frågeställningarna (jungfrufödelsen och frågan om samkönade äktenskap) knutna till frälsningen.

Jag tror att man verkligen kan säga att vi andligt sett lever i en mörk tid.

Och ändå så tror jag på ljusa framtidsutsikter. Den skara växer som vill söka HERRENs ansikte och som vill samlas kring Guds Ord.

En ödesfråga för kyrkan blir det om detta folk inte ryms i vår kyrka.

Nu behövs en kyrklig samling, men en samling kring Kristus, som är kyrkans Herre.

Tack alla Ni som var med! Låt oss be för vår kyrka, vårt stift, våra väckelserörelser och alla kristna, att vi får nåd att vittna om Jesus Kristus i en mörk tid! Låt oss hålla fast vid Guds heliga Ord! Låt oss pröva lärare och läror i ljuset av den Heliga Skrift. Låt oss be om ett liv i Kristi efterföljelse, till välsignelse och uppbyggelse!


Giv att  vårt liv i allt, i allt

omstrålas så av din gestalt

att denna onda, mörka tid

må se att du är god och blid.


Henrik


5 tankar på “Ljusa framtidsutsikter i en mörk tid”

 1. Jag kan bara instämma i det du skriver Henrik och är själv ödmjukt tacksam över att ha fått vara med om under helgen. Det är upplyftande att se den glädje som finns med när Guds folk möts.

 2. Det du skriver gör mig glad. I mitt sammanhang predikas Guds ord, som det ska, utan omsvep. Och ändå möter inte folket upp. Vi är visserligen inte många, men det saknas ändå en liten skara var gång. Att vara 16 i stället för åtta skulle göra oss gladare. Och att få bli uppbyggd och undervisad borde vara en angelägenhet i allas intresse.
  En samling behövs, precis som du skriver, en samling kring centrum. Där finns alltid plats. Och vi behöver vara där. Instämmer i din bön!

 3. Tack Henrik för ditt och Leif Nummelas seminarium under Kyrkhelgen! Det var trosstärkande och uppmuntrande att lyssna till och ta del av. Dessutom mycket klart. Jag har skrivit ner min anteckningar från seminariet på min blogg på Kp (”Bibeln är skriven av Gud själv”).

 4. Vår framtidsdag är ljus och lång/den räcker bortom tidens tvång/ där Gud och Lammet säll vi ser och ingen nöd skall vara mer.
  Så har vi frid uti vår själ och sjunger glad, Nu allt är väl/ Gud ensam för oss sörja vill/ och då bör vi ej hjälpa till.
  Ett oförgängligt arv vi har/ i Himlen är det i förvar/ och under prövotiden här /Vår Fader ger vad nyttigt är.
  God och blid jah GOD OCH BLID är Herren sannerligen också mot onda och vilsefarande också för överträdarna ber han ännu och därför ber vi Gud om den Nåd som Den Sanna Kristendomen har – att söka vara God och Blid men alltid hålla fast vid att Guds Ord skall hållas rent trots all vår strid. Tack för att Ni ber och tänker kära kristna. Guds tanke är Guds vilja och då kan bara kroppen dö och vår själ skall vid kroppens uppståndelse få vandra i Livets källa med en helhetskänsla av att vara God och blid det som är så svårt att vara här i världens Strid. Frid över kristenheten!!!! ö.u

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.