Enkel eller kvalificerad majoritet?

Kyrkomötets presidium med ärkebiskopen i spetsen valde att tolka diskussionen och handläggningen av Konstitutionsutskottets betänkande som ett ärende som kunde handläggas med enkel majoritet.

Vi som inlämnade ett avvikande yttrande hävdade, att denna diskussion primärt handlar om trostolkning och frågor som sammanhänger med den. Hela begäran om att biskopsmötet skall ge direktiv motiveras med den diskussion, som bl.a biskop Björn Vikström i sitt anförande ger uttryck för.

Läs och tyck! Jag tycker att det minsta man kan säga är att hans tal visar att kyrkomötet centralt var inne på helt grundläggande frågor om bibeltolkning, bibelsyn och teologi.

Jag kommer att återkomma till denna fråga, därför att den är stor och avgörande.

Jag kan inte förena mig med den syn, som min käre biskop här förfäktar. Men läs och bedöm själva!

http://kappeli.evl.fi/kkoweb.nsf/386d28582428f977c2256e38003edaf5/bc58678e959e98dbc22577d8007129d0?OpenDocument

Vad ska man säga?

Henrik

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.