”Den kristna julen bygger på en lögn”

Så skriver Sven Strandén i ett inlägg på svenska Yles hemsida. Jag har varit van att betrakta Sven Strandén som ett seriöst namn, men detta inlägg vittnar nog mera om någon oförklarlig ”trosbekännelse”, om religiösa motiv, låt vara att de inte är klassiskt kristna.


Nu är jag inte alls övertygad om att Strandén har läst in sig i ämnet, han har snarare funnit några som betvivlar de bibliska berättelserna, som han tytt sig till för att de har en åsikt som står i strid med den kristna traditionen. Om detta vittnar både tonen och brist på allsidig diskussion i artikel. Strandén för ju inte fram några bevis för alternativ heller.


Först kan man säga att det är Jesu födelse som firas varje jul. Den stora lögnen eller sanningen handlar då inte om NÄR Jesus föddes, utan OM och ATT han föddes.

Drottning Elisabeth är född i april, men hennes födelsedag firas officiellt i juni. Är hennes födelsedag i juni en lögn? Firningsämnet är ju inte juni, utan Drottningens födelsedag. Eller har hon kanske aldrig fötts?


Dateringen av Jesu födelse sammanhänger inte enbart med svårigheter angående evangelietraditionen, utan även med tideräkningens problem. Angivelserna var då ”efter Roms grundande”, det gällde regenter, större och mindre, och andra som begränsar tidpunkten till ett ungefär. Den exakthet med datum och till och med klockslag var okänd under antiken.


Det finns en mängd litteratur i ämnet och det är minst sagt en lögn och vilseledande att säga att den kristna julen bygger på en lögn. Det är så tendentiöst det kan bli.


Som ett litet exempel på vad man också kan hävda, väl underbyggt, anför jag ett citat ur docent Seth Erlandsson skrift ”Vem är Han?” Erlandsson visar hur man kommer åt frågeställningen, något som Strandén inte alls diskuterar grundligare.

Så här skriver Erlandsson:

Tiden för Johannes Döparens födelse

Enligt Lukas 1:5 tjänstgjorde Johannes Döparens far Sakarias i Abias prästavdelning. Prästerna var enligt 1 Krönikeboken 24 indelade i 24 avdelningar som var och en tjänstgjorde i tur och ordning två gånger per år, en vecka åt gången. Abias prästavdelning var enligt 1 Krön. 24:10 den 8:e i ordningen. Enligt Talmud (judarnas stora efterbibliska skriftsamling) var Jojarib, den 1:a prästavdelningen (1 Krön. 24:7), i tjänst när templet förstördes den 9:e i månaden Ab år 70 e.Kr., dvs. den 4 augusti. Tack vare denna information går det att räkna ut att Abias prästavdelning år 6 f.Kr. var i tjänst den 17-23 april och sedan den 3-9 oktober. Alltså blev Johannes till sannolikt mot slutet av april eller i mitten av oktober år 6 f.Kr., eftersom Johannes hustru Elisabet blev havande ”någon tid därefter” (Luk. 1:24). Nu berättar Lukas (1:26) att när Elisabet var i ”sjätte månaden” blev jungfru Maria havande med Jesus. Sålunda blev Maria havande när Elisabet hade varit gravid i minst fem månader, dvs. antingen i oktober år 6 f.Kr. eller i april år 5 f.Kr. Johannes föddes 3-4 månader senare, dvs. an- tingen i början av januari eller i början av juli år 5 f.Kr. Jesus, som föddes 5-6 månader senare, bör alltså ha fötts antingen i slutet av juni eller i slutet av december år 5 f.Kr.

Det är alltså fullt möjligt att Jesus föddes just den 25 december. Om så är fallet skedde Jesu omskärelse den 1 januari år 4 f.Kr. och 33 dagar senare, den 3 februari samma år, bars Jesus fram i templet i Jerusalem (Luk. 2:22ff; 3 Mos. 12:3-4).

Den som vill kan finna en mängd litteratur i ämnet. Att firningen av den person som har förändrat vår tideräkning påstås bygga på en lögn är nog minst sagt ett missvisande påstående.

Att man inom den ortodoxa kyrkan har en gammal tradition som säger att Jesu födelse inföll vid Epifania (Trettondag) är ju välbekant, och personligen tror jag att den traditionen är mycket väl underbyggd. Det finns också teorier om att Jesus skulle ha fötts nära Lövhyddohögtiden (i slutet av september eller början av oktober), men i ljuset av alla fakta är inte denna teori så lätt att förfäkta.

Det är ju i och för sig märkligt att historiens mest berömda persons födelse är höljd i dunkel! Det är en del av det förakt för Jesus, en del av det förödmjukande som drabbat Jesus.

Nu ska vi fira jul och glädjas över detta. Den latinska översättningen Vulgata inleder det kända julevangeliet (Luk 2:1-20) med orden factum est.

Den kristna julen bygger inte på en lögn. Den bygger på faktum: en Frälsare har fötts åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.

Henrik

4 tankar på “”Den kristna julen bygger på en lögn””

 1. Hej Henrik. Har nån gång hört eller läst, men minns ej var, att Jesu födelse kan ha skett på våren, eller ev på hösten i september. Detta, därför att herdarna var ute med sina får om natten. I vanliga fall togs fåren hem till fårfållan till nätterna. Men när tackorna var dräktiga, dvs om våren och ev ibland under hösten, så var man ute med fåren. tackorna födde lammen ute i det fria. Ungefär så var teorin, om jag inte minns fel. Därför har jag själv ansett att jultiden inte är korrekt, trots att den alltid firats då. Minns ej om det Kenneth Bayley eller nån liknande, med kunskap om livet i Mellan-Östern som framfört detta.
  Men kanske minnet sviker mig?
  Jan

 2. I Talmud (Ta’anit 29a) engelsk översättning:
  ”On the seventh the heathens entered the Temple and ate therein and
  desecrated it throughout the seventh and eighth [of Ab] and towards
  dusk of the ninth they set fire to it and it continued to burn the
  whole of that day, as it is said, Woe unto us! for the day declineth,
  for the shadows of the evening are stretched out. … The first Temple
  was destroyed was the eve of the ninth of Ab, a Sunday, and in a year
  following the Sabbatical year, and the Mishmar of the family of
  Jehoiarib were on duty and the Levites were chanting Psalms standing
  on the Duchan”
  Jag har inte hittat uppgifter om att Jojaribs grupp skulle ha tjänstgjort när det andra templet förstördes den 9 Ab år 70 e.Kr.

  När det gäller december så finns det nog vissa argument mot den månaden:
  – det var regntid och opraktiskt att tvinga folk ut på de dåliga vägarna för
  skattskrivningen
  – det var knappast troligt att herdar skulle vara ute på marken med
  fåren (i kölden)

  Maj är nog mera troligt, Clemens anger Jesu födelse till den 25 Pashons (enl. egyptisk kalender) vilket motsvarar maj.

  Bibeln anger inget datum för Jesu födelse, säger bara att det skedde när ”tiden var fullbordad”. Det är händelsen som är viktig, inte datum.

  God Jul! önskar Stiga

 3. Hej! Jag ska be Seth Erlandsson kommentera uppgifterna. Stigas information är intressant, om det skett ett missförstånd mellan första och andra templet är det ju viktigt att det klaras upp.
  ”Sanningen ska göra er fria.”

  Instämmer i Stigas konklusion att händelsen är viktig, inte datum.

  Vi har kanske anledning att återkomma. TACK för era kommentarer!
  God Jul – vår Frälsares nåderika födelsefest!

  Henrik

 4. Hej,
  Henrik nämner att det finns mycket att läsa om när Jesus föddes ”när tiden var fullbordad”. I ett litet bidrag (Sanct Olof 2000, 17-22) vid millenniumskiftet skrev jag bla. att vårt tideräkningssystem inte skapades endast av praktiska skäl utan också av andliga. Det gällde att bekämpa dem som ville fastställa ett datum för domedagen. Jag påstår att apokalyptik inte är spekulation, utan visioner som åskådliggör den nöd vars slut man hoppas på. Apokalyptik i biblisk mening förpliktar till ett obetingat ja till livet, något Luthers (?) bevingade ord om att plantera äppelträdet trots att domedagen vore i morgon. – Det viktiga är inte när utan att Jesus, vår Frälsare, är född i tiden för att rädda oss ur en ond tid. Välsignad Jul och Nytt nådens år ö. Ola Byfält

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.