Kort kyrkomötessession

För mitt vidkommande blev vårsessionen kort. Min mors allvarliga sjukdom tvingade mig att efter ett drygt dygn återvända till Helsingfors.

Jag är därför denna gång beroende av andras rapportering.

Det är nog tydligt att en ökad polarisering är på gång nu. Man talar så vackert om allas värde och att alla ska rymmas med, men i praktiken är det inte så. Och det finns särskilt en grupp, om vilken det måste sägas: det fanns inte rum för dem i härbärget.

Jag noterar nog med tacksamhet att vi i Borgå stift har en starkare vänskap, som är bra i dessa tider. Men även om vänskapen gäller så är nog de teologiska motsättningarna stora.

För min del tänker jag att det har pratats och talats nu ganska länge. Kanske tiden är kommen för mera, dvs handling.

De konservativa kommer att söka sig samman och mera söka ”egna lösningar”. Mera därom i sinom tid.

 

Låt oss be att vi skulle få del av HERRENs tankar och planer. Måtte en Andens förnyelse drabba oss alla!

Läs gärna Leif Nummelas ledare i Uusi Tie (finns på www.seurakuntalainen.fi).

Välsignelse i tider av nöd och nåd!

 

Henrik

Ett svar på ”Kort kyrkomötessession”

  1. Intressanta att du tog upp polariseringen. Det är precis i dessa banor jag har tänkt den senaste tiden också. Det är nu som skördens synliga fas börjar, nämligen när agnarna skiljs från veten. Och, Ja, du har så rätt, det är i dessa tider som de konservativa bör försonas och stå tillsammans inför de sista tidernas svåra angrepp. Det är dags att sätta alla religiösa traditioner och icke bibliska (eller snedvridna) lärosatser åt sidan för att tillsammans stå på det gemensamma fundamentet, Herren Jesus Kristus och Hans lära.

    Må vår Herre ännu sända vindar av väckelse över vårt land med en sista inbjudan till den eviga bröllopsfesten.

    Jag vill till sist ännu påminna alla troende om vår uppgift att göra alla folk till Jesu lärjungar enligt Matt.28:18-21. Låt oss inte förslöas, tröttna eller bli likgiltiga för vår nästas frälsning ”Slappna inte i er iver, håll er brinnande i Anden. Tjäna Herren” (Rom.12:11). ”Salig den tjänare, när hans Herre kommer och finner att han gör vad han skall” (Luk.12:43).

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.