”Fall ner och tillbe mig, så ska du få allt detta”

Beskedet om att Helsingfors kyrkliga samfällighet har för avsikt att strypa missionsunderstödet till några av kyrkans missionsorganisationer gjorde mig verkligt sorgsen.

Den konsekventa hatpropaganda, som olika massmedier sått ut ackompanjerade av samfällighetens egen tidning, Kirkko ja kaupunki , har burit frukt. Såvitt jag kan minnas är det just tidningens chefredaktör som börjat med hotelserna att med pengar tvinga de inomkyrkliga väckelserörelserna till ”lydnad”.

Det som i praktiken drabbas när missionsmedel tas bort, är att arbete bland kvinnor och barn, HIV-sjuka, barnhem osv hotas av nedläggning, åtminstone av nedskärningar. Detta är ingen verbal fint, det kan var och en förvissa sig om.

Att det dessutom handlar om en markering mot klassisk mission, förkunnelse av evangelium bland dem som inte har mött Kristus, gör saken direkt avslöjande.

Nu måste kyrkfolket reagera!!

Vi, som vill understöda dessa rörelser, är också medlemmar som betalar vår kyrkoskatt. Det finns ingen som helst demokrati i detta, och ingen vidsynthet och tolerans, som man i falsett så ofta talar om.

Dessa beslut har sina rötter i samma röst och har samma adress som Jesu frestelser: fall ner och tillbe mig så ska du få allt detta!

Nu sätter vi vårt hopp till gemensamma kyrkofullmäktige, som skall ta ställning slutgiltigt till hela paketet i november. Hoppas verkligen att det finns så många kristna människor,  att de kan stoppa detta vansinne – för det är just det som allt handlar om.

Det som gör detta ännu mera beklämmande är att man har motiverat nedskärningarna med något som vår kyrkas officiella lära bejakar. Varken en traditionell ämbetsteologi eller ett fasthållande av det heterosexuella äktenskapet är någon heresi. Biskopsmötet har konstaterat att det inte är en heresi, utan ett brott mot kyrkans ordning.

Det är dags för kristna människor att förstå vad klockan är slagen.

Jag tycker dessutom att det finns ett mycket förfärligt drag i hela denna diskussion. Ledningen för våra väckelserörelser har uppträtt artigt, vänligt och sakligt inför alla de påhopp de har utsatts för. De har försökt dämpa opinionerna inom rörelserna, och manat till besinning.

Jag känner personligen ledarna för alla de drabbade rörelserna – och kan inte för mitt liv begripa att något ”kyrkoråd” kan komma med ett förslag som detta! Nu skall frågan beredas på nytt enligt direktiv, som innebär att bara Finska Missionssällskapet, Finska bibelsällskapet och Kyrkans utlandshjälp får bidrag. Därmed skall understödet till Folkmissionen, Såningsmannen och Budbärarna (radiomission) tas bort (kanske sker detta successivt, men dock). Finska Evangelieföreningen (SLEY) och Svenska Lutherska Evangelieförningen i Finland (SLEF) har redan tidigare drabbats.

Samtidigt diskuteras i Helsingfors om man borde öppna kyrkans utrymmen för muslimer! (Jag tror att muslimer är de första som förstår att kyrkans lokaliteter borde reserveras för kristen verksamhet).

Var ska detta sluta?

Fall ner och tillbe mig, så ska du få allt detta.

Den rösten känner vi. Och den vill vi inte lyssna på!


Henrik 


2 svar på ””Fall ner och tillbe mig, så ska du få allt detta””

  1. Det är beklämmande. En aspekt av saken är att det torde finnas länder, där man hellre avstår från hjälp än tar emot den om den åtföljs av de åsikter som tycks vara bestämmande i Helsingfors kyrkl. samf. Om jag bodde i Helsingfors skulle jag nog börja fundera om att inte mina kyrkskattepengar behövs bättre för att understöda de föreningar, som riskerar bli utan stöd. Och så uppstår ju frågan om hur det är med linjen i de organisationer som funnit nåd hos beslutsfattarna i Helsingfors.

  2. Visst är det beklämmande – men det går också över gränsen till löjeväckande.
    ”Varken en traditionell ämbetsteologi eller ett fasthållande av det heterosexuella äktenskapet är någon heresi. Biskopsmötet har konstaterat att det inte är en heresi, utan ett brott mot kyrkans ordning.”
    Man undrar ju om biskoparna helt saknar allt sinne för logik?
    Hade de något sådant borde de ju se vart deras eget uttalande leder: Om man bryter mot kyrkans ordning genom att hålla fast vid något som inte är en heresi, då måste det ju vara kyrkans ordning som far vilse!

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.