Nordiskt julnytt

”Fler ceremonier än kristna borde få plats i kyrkorna.” Så inleder ledarskribenten i Dagens Nyheter igår. Läs och tyck!

 

Etikettexperten Magdalena Ribbing (känd från TV-sändningar från t.ex. Nobelfesten) säger i Kyrkans tidning att man inte ska sända religiösa julkort:

”Ribbing varnar för religiösa julkort

Publicerad 2011-12-15Text: Hanna Gallsten
Etikett-gurun Magdalena Ribbing avråder från religiösa julkort om du inte är alldeles säker på mottagarens existentiella hemvist.”
Avkristning pågår i våra nordiska länder. 
Sade Jesus så? Gå ut och gör alla folk till lärjungar, men gör inte det om du inte är säker på deras existentiella hemvist…??
Jag förstår ju att detta sannolikt inte var Magdalena Ribbings avsikt, men det är ju egentligen det hon säger.
Det finns något annat som står över det som Jesus har sagt.
I våra nordiska länder diskuteras också om man får fira kristna julfester i våra skolor. I Sverige brukar skolavslutningar och -fester ofta hållas i kyrkor. Men många skolor vill inte att skolans julfest skall innehålla kristna moment. En norsk kommentator i tidningen Dagen säger: Svenske prester kan gjøre mye rart i skolegudstjenesten, men de kan ikke be, lese velsignelsen eller si trosbekjennelsen.

 

John Stott skriver i en artikel (som ingår i tidningen Decision) att de kristna har slutat samtala med människor om den kristna tron. Det står nämligen i julevangeliet om herdarna att ”och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn.” 

”Men för att detta inte skall spridas vidare bland folket, så låt oss varna dem för att i fortsättningen tala till någon människa i det namnet.” De kallade in dem och förbjöd dem att över huvud taget tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: ”Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud? Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” Apg.4:17-20.

Varför tiger vi? 

Låt oss trotsa alla dylika röster! 
Jesus måste bli känd, för att bli trodd och mottagen!

 

Henrik