”Alldeles såsom det blivit dem sagt.”

När jag var liten var det en vers i julevangeliet, som jag speciellt mycket väntade på. Det var den vers där det stod: alldeles såsom det blivit dem sagt. Orsaken var inte så from som kanske någon hann tro..(?) Saken är ju den att den versen (Luk 2:20) är den sista i julevangeliet. Min far, som hade kommit till tro som vuxen när vinterkriget bröt ut, var mån om att julfirandet alltid skulle börja med julevangeliet. Jag däremot satt och väntade på julklapparna och den ofta ”stumma julgubben”. Senare fick jag veta att orsaken till att julgubben var stum var att gubben var en gumma! Vi hade en kvinnlig julgubbe! Men hon var fantastisk, hon var snäll och skapade en så fin förväntan. Välsignade Marta (så hette hon, julgubben).

Men senare har jag börjat tänka på den sista versen. Och i år har jag helt förälskat mig i den. Den är ju helt fantastisk. Och jag läser den så gärna i en tid när man försöker så ut tvivel i alla människor, inklusive kristna, genom att säga att Bibeln är en mytisk och motstridig bok. För så är ju inte fallet.

 

Sir William Ramsey, en känd historiker och arkeolog, skulle skriva en bok om Bibelns många motstridigheter. Han reste bl.a. till Turkiet, för att kolla uppgifterna i Apostlagärningarna om Pauli resor och för att sen kunna skriva om hur fel författaren, läkaren Lukas, hade.

 

Men han kom tillbaka med helt motsatt åsikt. Han säger att det inte bara är så att Lukas’ uppgifter stämmer. Han är en av de allra största historikerna.

“Luke is a historian of the first rank; not merely are these statements of fact trustworthy; he is possessed of the true historic sense… this author should be placed along with the very greatest of historians.” (Sir William M. Ramsey).

En berömd teolog, Otto Betz, säger att ingen seriös forskare har vågat hävda att Jesus aldrig funnits.

”No serious scholar has ventured to postulate the non-historicity of Jesus.” (Otto Betz)

En annan teolog, professor F. F. Bruce, som forskat mycket i Nya testamentets historiska tillförlitlighet, säger att det inte är historikerna som betvivlar Nya testamentets historiska tillförlitlighet.

”Some writers may toy with the fancy of a ’Christ-myth’, but they do not do so on the ground of historical evidence. The historicity of Christ is axiomatic for an unbiased historian as the historicity of Julius Caesar. It is not historians who propagate the ’Christ-myth’ theories.” (F.F. Bruce).

 

Allt tal om Kristus-myten är helt grundlösa, det finns ingen dokumentation när det gäller anklagelserna.

I början av sitt evangelium skriver Lukas om hur seriöst han ser på sitt uppdrag. Han är medveten om att andra har skrivit, han har frågat och forskat noga, han har talat med dem som var ögonvittnen och Ordets tjänare, de som var med från första början, och han skriver i följd och ordning, för att, säger han, mottagaren Teofilus skall veta hur tillförlitlig den undervisning är, som han har fått.

 

Det är svårt att föreställa sig att Lukas genast i kapitel 2 lämnar alla sina föresatser och börjar fantisera.

 

Lukas börjar sitt evangelium med orden ”det hände”. På latin heter det ”factum est”, som också kan översättas: det är ett faktum.

 

Det var inte kejsar Augustus som fick höra ängeln förkunna Guds löfte om den stora Glädjen, en glädje som genast får sin förklaring i orden om en ”Frälsare som blivit född åt er i Davids stad och han är Messias, Herren.” Det var heller inte Quirinius, landshövdingen över Syrien, inte översteprästen, inte kung Herodes. Det var herdar, vanliga herdar på nattskifte.

 

De skyndade till Betlehem och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban.

De berättade för alla vad som hade sagts till dem om detta barn.

Och när de vände tillbaka lovade de och prisade de Gud för allt vad de hade fått höra och se,  alldeles såsom det hade blivit dem sagt.

 

 

 

 

De skyndade – de fann – de berättade – de vände tillbaka – de lovade och prisade Gud

Jag är så glad över dessa ord. Den som söker, den som forskar, den som prövar, finner att det är så.

Martin Luther har talat om Skriften, som den krubba (vagga) där Kristus ligger. ”Alldeles såsom det blivit dem sagt” – det är ju ett ord om Bibelns tillförlitlighet!

Därför kommer julen till mig i bibelordet, det lästa, det sjungna, det förkunnade, också denna jul. 

Därför kommer Jesus till mig i bibelordet. Och med Jesus kommer julen.

Jag vill önska Dig en Jesus-jul, en helig högtid, där Ordet skall bära Kristus till Dig och ge Dig jul i hjärtat!

 

En välsignad julhelg och ett Gott och Välsignat Nytt År!

Henrik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 tankar kring ””Alldeles såsom det blivit dem sagt.”

  1. Underbart fint det du skriver. Också jag hade en tomte som var kvinna när jag var barn i Göteborg på tidigt 50-tal. Och henne gillade vi. Så var vi på julotta etc och hörde julevangeliet och just det du poängterade, det minns jag också barn. Fast först när jag blev omvänd och kom till tro förstod jag vad hela julevangeliet betydde, och fröjdar mig i dag över Frälsaren, som kommit i världen för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.

    /gunnar e

Kommentarer inaktiverade.