Påven

Benedictus XVI har sannerligen överraskat. Senaste gång en påve avgick var visst 1415, och det är ju ett tag sedan dess.

Spekulationerna är många: är biskopen i Rom sjukare än han kunnat medge? Har andra medverkat i beslutet, så att det inte är så helt hans eget som man vill låta påskina? Finns det andra fakta i bakgrunden?

I ljuset av vad man vet idag får man lita på påvens ord. Han har helt enkelt gjort bedömningen att han inte har de fysiska och själsliga krafter som behövs för att kunna vara den stora kyrkans ledare.

Genom att påvar i allmänhet skyddats av ”systemet” och mer eller mindre bokstavligt burits omkring under sina sista år, är detta ett beslut om att avgå ett beslut som kan få konsekvenser. Idag meddelade man att påven fått batteriet i sin pacemaker utbytt för några månader sedan, vilket sannolikt tyder på rytmstörningar, t.ex. typ förmaksflimmer. Det vill jag inte spekulera mera om, utan konstaterar endast att det kan vara mycket mödosamt att officiera vid mässor, att resa och träffa människor under sådana omständigheter.

Man kan konstatera att Benedictus XVI varit den mest teologiska påve på länge. Hans litterära och intellektuella prestationer är nog imponerande, även om en glad lutheran inte kan dela alla hans dogmatiska slutsatser. Hans böcker om Jesus, nu har den tredje delen utkommit, har väckt mycket diskussion och fokuserat på de stora frågorna i kristendomen. Han har nog väckt respekt långt utöver den katolska kyrkans gränser (den romerska kyrkans alltså) och påverkat samtalet i vida kretsar.

En av de följder som hans avgång kan komma att få är att man också i Rom i högre grad börjar skilja mellan ”tjänst” och ”ämbete”. Påven är inte först och främst en person, utan ett ämbete, en institution, och när en person avgår ”med pension” från uppdraget att vara ”Petri efterföljare” mm., och får en annan status efter pensioneringen, kan detta innebära nya betoningar.

Jag har stor förståelse för hans önskan om att få ägna resten av sitt liv i bön. Det är ett uppdrag som är stort nog för vem som helst. 

Jag har i viss mån förvånat mig över den personkritik som riktats mot den trötte Benedictus XVI. Katolska kyrkan har onekligen haft många oerhörda problem och konflikter, men ändå förefaller det som om också Benedictus XVI har kunnat påverka kanske mera än många tror idag.

Det finns naturligtvis många som hade väntat effektivare åtgärder t.ex. när det gäller pedofili och andra svåra missbruk. Sådan som bättre känner till påvens instruktioner har emellertid hävdat att handlingsförlamningen inte i första hand funnits i Vatikanen, utan att direktiv inte uppföljts. Så har man åtminstone sagt.

Jag är ingen teologisk vän av påvedömet. Samtidigt finns det i Benedictus XVI:s liv och gärning sådant som vinner uppskattning.

I intentionen att återföra kyrkan till de stora frågorna och väcka den västerländska kristenheten kan man instämma. Många gånger har ju biskopen i Rom talat så som man skulle önska att många andra biskopar kunde göra. Han har bl.a konstaterat att en kyrka och dess präster måste kunna stå emot trycket från en sekulariserad värld som kräver att kyrkan skall rätta sig efter de trender som råder i samhället.

För mig måste kyrkornas förnyelse dock alltid ske genom att Bibeln återfår sin status som norma normans i allt vad kyrkan gör och tror. Tron på Kristus kommer av hörande, hörande av Kristi Ord (Rom. 10:17).

Henrik

2 tankar kring ”Påven

 1. Hej Henrik. Vet inte någon i Finland noterat att Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien, avsagt sig andlig gemenskap med ELCA i USA och Svenska Kyrkan pga deras beslut
  när det gäller homosexulla äktenskap.
  Har inte läst en enda kommentar i Finland om detta, som jag tycker är en minst lika stor nyhet som påvens avgång.
  Mvh Jan

 2. Hej Jan. Jo, jag har noterat detta och redan för flera år sen skrivit om detta – dvs att Svenska kyrkan är ”ecclesia non grata” i flera afrikanska kyrkor.
  På Anders Brogrens blogg finns en kommentar, också en kommentar av gamle vännen Stefan Holmström, vars ståndpunkt inte till alla delar är klar för mig.

  Det är ju bra, även om det är tragiskt, att de afrikanska kyrkorna visar vägen.

  Man verkligen inte låtsas som om det regnade..

  Hälsn Henrik

Kommentarer inaktiverade.