Ödesfråga

Det är skrämmande att Finska Missionssällskapet har beslutat att som missionärer anta ett homosexuellt par som registrerat sitt parförhållande. De är förvisso människor, lika mycket värda som alla andra. Men allt beteende och alla former av samlevnad är inte kristliga. FMS’ beslut har väckt bestörtning i vida kretsar, mycket kommer säkert att ännu sägas och höras.

Inte blir saken bättre av att biskop Irja Askola enligt uppgift kommer att prästviga den ena parten. Få kyrkor i världen, allra minst i Afrika och Asien, har förståelse för den västliga villfarelse som drabbat våra kyrkor.

Jag är rädd för att detta beslut kommer att leda till att Finska Missionssällskapets understöd bland kristna människor, det som varit grunden för FMS’s hela stöd, minskar för att så småningom försvinna. Vilken tragedi i så fall!

Vår egen kyrkas nuvarande och tidigare ledning bär ansvaret för att kyrkan är så flummig i detta avseende. Chefredaktör Leif Nummela konstaterar nyligen i ett ledarstick i Uusi Tie att ärkebiskop Mäkinens linje inte är kyrkans officiella linje. För att vara exakt och tydlig handlar det ju specifikt om inställning till samkönade par. Men kyrkans godkännande av anställda som lever i registrerat partnerskap är en sak som aldrig tidigare skulle ha varit acceptabelt i en kristen kyrka. Lika litet som personer i samboförhållanden kan vara det.
”Living the faith we defend.”

Jag förespråkar på intet sätt någon hetsjakt mot någon. Tvärtom. Men den kristna kyrkan har en norm, en trosgrund, som den måste hålla fast vid. Och där är det klart och tydligt sagt.

Nu har nog de kyrkans ledare, som gått emot Skriften, ett mycket stort ansvar. Det handlar om kyrkans enhet, om dess andliga hälsa, om att Kristi välsignelse förblir över vår kyrka. 

Jag sörjer över alla som lämnar vår kyrka. Men mest orolig är jag för att Kristus själv skall lämna kyrkan, att ”ljusstaken skall flyttas från dess plats”.

Nu är det allvar! Det allvarliga är inte homosexuella eller heterosexuella, det allvarliga är att en kristen kyrka inte frågar vad Herren har sagt i sitt Ord. Och när jag skriver detta, innebär det samtidigt att allt vad Gud har sagt i sitt Ord, också det jag har brutit mot, äger sin fulla sanning och kraft. Bara hos Jesus finns barmhärtighet och nåd till hjälp i rätt tid.

Henrik

 

4 svar på ”Ödesfråga”

 1. Hej
  Det som gör detta problematiskt är att FMS har utsända i Etiopien. Mekane Yesus-kyrkans inställning i denna fråga är klar och tydlig. Därför finns det en risk att FMS missionärer i Etiopien inte längre är välkomna dit. Sen befaras det förstås att det ekonomiska understödet för FMS går ner, och det är kanske också önskvärt. Det skulle ge en signal till FMS att stödet sviktar från de troende och församlingar som vill följa Bibeln.
  Jan

 2. Om det fortfarande finns kvar några hinder för att bli präst i Finlands evluth?
  Fråga dem som förgäves väntar på prästvigning, och har väntat i åratal.
  Det räcker med att vilja hålla sig till Skriften, inte bara med ord och med tungan, utan i gärning o sanning, så är man ute i kylan.
  Vi ser nu kyrkodemokratins slutstation: alla utom Gud ska få som de vill.
  Laodicea – folkets diktatur…

 3. Själv upphörde jag att ge pengar till FMS redan när jag kom underfund med vad den FMS-stödde palestinske biskopen Younan hade för förkunnelse.
  ”Muhammed är Guds profet till arabfolken”.
  Samt att pengar från vårt håll gick till tryckande av läroböcker där Israel inte fanns på kartan.
  Kom sen och tala nedlåtande om ”hatiska känslor”, och underblåsande av sådana, biskopar och andra påhejare av avfallet.
  Och ja, jag har tandvärk och är inte på mitt soligaste idag…

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.