”Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig.”

Kirkon tiedotuskeskus 16.06.2011

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli ei kumoa Espoonlahden seurakuntaneuvoston päätöstä: SLEY ei saa messutiloja Espoonlahden Iivisniemen kappelista Espoon hiippakunnan tuomiokapituli ei kumonnut Espoonlahden seurakunnan seurakuntaneuvoston enemmistön päätöstä olla antamatta Suomen luterilaiselle evankeliumiyhdistykselle eli SLEYlle messutiloja Iivisniemen seurakuntakodin kappelista.

Tuomiokapituli ratkaisi asian istunnossaan 16.6. 2011. Päätöksen mukaan tuomiokapitulilla ei ole perusteita velvoittaa seurakuntia myöntämään tiloja sellaisten messujen toteuttamiseen, jotka eivät ole seurakunnan omaa toimintaa.


Detta var dagens nyhet från den mångfaldiga kyrkan.

Jag tror faktiskt att detta ord är relevant: “Släpp mitt folk, så att de kan hålla gudstjänst åt mig.” 2 Mos. 10:3.

Det är ju det som det handlar om. I dessa konventikelplakatstider.

 

Henrik

 


2 tankar på “”Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig.””

 1. Uskonnonvapauslaki tuli Suomessa ensimmäisen kerran voimaan vuonna 1922. Uusittu uskonnonvapauslaki astui voimaan 1.8.2003.
  8. ja 9. pykälä ilmaisivat yksilön uskonnonvapauden seuraavasti:
  8 § Suomen kansalaisella on oikeus julkisesti ja yksityisesti harjoittaa uskontoa, mikäli lakia ja hyviä tapoja ei loukata, niin myös sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty, vapaus luopua siitä uskonnollisesta yhdyskunnasta, johon hän kuuluu, sekä vapaus liittyä toiseen uskontokuntaan.
  9 §Suomen kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet ovat riippumattomat siitä, mihin uskonnolliseen yhdyskuntaan hän kuuluu vai kuuluuko hän mihinkään sellaiseen yhdyskuntaan. Julkisiin virkoihin nähden ovat kuitenkin voimassa niistä säädetyt rajoitukset, kunnes lailla toisin säädetään.
  (copy-pasted from Wikipedia)

 2. Ytterligare står det i pressmeddelandet: ”Tuomiokapituli katsoi, että tilanne ei ole erillistapaus, vaan osa pitkään jatkunutta rajanvetoa siitä, mitkä ovat niin sanotulla perinteisellä virkakannalla olevien kirkollisten järjestöjen ja paikallisseurakuntien välisen yhteistyön pelisäännöt kirkossa.”

  Kan det sägas tydligare, hur mycket plats man är beredd att ge dem som håller sig till den traditionella ämbetssynen? Ingen plats alls i Esbo stift! I Uleåborg har man ju valt en annan linje.

Kommentarer är stängda.