Månadsarkiv: maj 2006

Pessimism och optimism

Nyligen hemkommen från kyrkomötet och samtal där, konstaterar jag att det kyrkliga klimatet har förändrats. Mer och mer ser man en polarisering mellan åsiktsgrupperna, särskilt företrädd av å ena sidan biskoparna, å andra sidan teologer med traditionell ämbetssyn. Efter ett … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Pessimism och optimism

Ortodoxi och pietism

I samtalen om det kyrkliga läget idag har de senaste månaderna ett viktigt begreppspar gång på gång dykt upp. Det är de två orden ortodoxi och pietism. Med ortodoxi avses renlärighet, intresset för att Bibelns eget budskap och vår kyrkas … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Ortodoxi och pietism

Några viktiga B:n

Här på kyrkomötet fördes en rätt livlig diskussion om läget i kyrkan med anledning av ett ombudsinitiativ (Kujala) som anknöt till biskop Heikkas arbetsgrupps betänkande. Intrycket av diskussionen, som så småningom kommer på nätet (se uppgifter på kyrkans hemsida), är … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Några viktiga B:n

Man vill inte besvära sig..

Beslutet i Helsingfors förvaltningsdomstol är fatalt för kyrkan, tycker jag. Det fatala är inte att en enskild prästbroder har förlorat förslagsrum i domprostevalet, inte ens att en annan prästbroder fått förslagsrum. Det fatala är enligt min uppfattning att vi kommer … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Man vill inte besvära sig..

Tycka och tänka

I Vbl har en känd prästman skrivit en insändare om de problem som skulle uppstå om en person med den gamla ämbetssynen skulle bli vald till biskop. Jag ser det inte särskilt meningsfullt att gå i polemik mot en äldre … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Tycka och tänka

Se hur de kristna…

Jag har många gånger den senaste tiden igen tänkt på det gamla omdömet: se hur de kristna älskar varandra! Det var omdömet om den gamla kyrkans kristna, och redan den första tiden! Kristna, som stod inför svåra utmaningar: judekristna, som … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Se hur de kristna…

Prejudicerande?

Idag har vi nåtts av beskedet att Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt Borgå domkapitels beslut att ge förslagsrum åt sökanden khde Allan Franzén.För mig är detta beslut ett sorgebesked, och dessutom förvånande. Jag skall försöka motivera detta kort. För det första … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Prejudicerande?

Vad det frågas efter

Vad det frågas efter är – inte vad du varit, utan vad du kan bli,– inte vad du har gjort, utan vad Kristus har gjort för Dig! Månne inte dessa gamla sanningar gäller i både den ena och den andra … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Vad det frågas efter

Handlingarna inlämnade

Handlingarna för biskopsvalet har idag lämnats in till Domkapitlet i Borgå stift. Detta innebär att min kandidatur nu är officiell. Min bön är att Herren från första till sista stund skall hålla valet i sina goda händer. Detta har jag … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Handlingarna inlämnade

Anomi – "social disorder"

I nyheterna berättas idag om incidenter som är ganska exceptionella för vårt land. 150-200 ungdomar (enligt en uppgift som jag inte kan kontrollera talas det också om unga vuxna) satte eld på magasinen mitt emot riksdagshuset i Helsingfors. När brandkåren … Läs mer

Publicerat i Kyrkan, Päivi Räsänen | Kommentarer inaktiverade för Anomi – "social disorder"